ภารกิจของเรา
“มอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา”

บริษัท ดันล้อป แอดฮีซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์กาวคุณภาพระดับโลกผ่านความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องในการใช้งาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญ ความสม่ำเสมอในการบริการที่น่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง