นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
นโยบายในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการใช้วิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทำงานของพนักงาน ผู้ใช้และผู้รับเหมาทั้งหมดของเรา

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้อื่นแน่ใจว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวยังคงอยู่ในความปลอดภัย

บริษัท ฯ มีการทบทวน นโยบายนี้เป็นประจำเพื่อปรับปรุงและนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานที่ดีที่สุดตามกฎหมายปัจจุบัน