ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจรรยาบรรณหลักของเรา และ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งDunlop Adhesives และ DAT ได้มีการพัฒนาสูตรที่ไม่มีตัวทำละลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมมานานกว่า 40 ปี เรากำลังดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษทั้งหมดจากกาวและปิดผนึกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหนือกว่า