ดันล้อปจัดกิจกรรม “แจกยกกำลัง2” มอบของรางวัลให้แก่ลูกค้า รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท

บริษัท ดันล้อป แอดฮีซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม “แจกยกกำลัง2” จากกาวยางดันล้อป
และได้มีการเปิดตัวสินค้า GP Low Smell และ SP Low Smell เป็นกาวยางอเนกประสงค์ เนื่องจากทางบริษัทฯ
ได้มีการคำนึงถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาปรับลดกลิ่น ให่มีกลิ่นอ่อนมากขึ้น
แต่ยังคงคุณภาพสูตรเดิม อีกทั้งภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรม มอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้มีการสนับสนุน
กาวยางดันล้อปมาโดยตลอด รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท