โฟมพียูรีเทน D800

ใช้ในการประกอบ และอุดช่องว่างหน้าต่าง และกรอบประตูและการเติมโพรง ช่องว่างต่างๆอุดช่องว่างในงานโครงสร้างหลังคา และเป็นฉนวนกันความร้อน และเสียง เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ เช่น ไม้ คอนกรีต กระเบื้อง โลหะและ อลูมิเนียม

คุณสมบัติ

Pu Foam เป็นพอลียูเทนที่แข็งตัวด้วยความชื้น ใช้เติมเต็ม และเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีการขยายตัวสูง มีการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม และสามารถตัดแต่ง ทาสีได้ง่ายเมื่อแข็งตัว มีความคงทนสูง เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุก่อสร้างทั่วไป

  • ไม้
  • คอนกรีต
  • กระเบื้อง
  • ฉนวนกันความร้อนและเสียง
  • อลูมิเนียม
  • อุดช่องว่างหน้าต่าง, กรอบประตู และการเติมโพรงช่องว่างต่างๆ

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปลอดฝุ่น สิ่งสกปรกและไขมัน

2. ตรวจสอบหัวฉีด สะอาด ปราศจากไขมันและพียูโฟม
        3. เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน

4. หงายกระป๋องแล้วฉีดโฟมไปในพื้นที่ที่ต้องการ

5. ทิ้งให้ผลิตภัณฑ์เซ็ทตัวอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

6. ถอดหัวฉีดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง
  •  500 มิลลิลิตร
  • เก็บให้พ้นมือเด็ก
  • เก็บในที่แห้งและห่างจากแสงแดด แหล่งพลังงานความร้อนหรือเปลวไฟ

Data Sheet